מחיר השקה : 38 ש״ח

 

 

 

 

 

 כישורים לקשר חברתי- תלקיט למידה   

* חדש* חדש* חדש*  ובמחיר השקה !
במרחב החברתי שלי (הקליניקה) אני נוהגת לצייד את תלמידיי בקלסר עבודה, בו מרוכזים דפי החשיבה והעשייה שלנו במפגש וכן, מטלות הבית. תיעוד זה מראה בבירור את השינוי וההתקדמות של ההנחייה. לא פעם כמנחה, תוך כדי תהליך לא שמים לב להתקדמות והשינוי שבדרך ובדפדוף רגעי במשימות המתוייקות בקלסר רואים את העשייה למול העיניים.

 

תלקיט זה הוא פרוייקט אישי שלי שנכתב ומאגד בתוכו את ההנחייה והטיפול החברתי רב  השנים שלי.

האוגדן נחלק ל 3 חלקי עבודה: הערכה, למידה על עצמי ופעילויות ויישום, בקובץ 14 פעילויות ומשימות ללמידה עצמאית. פרוטוקולים ודפי  משימה (CBT).
כמנחה באפשרותך להשתמש בכל האוגדן או בחלקים נבחרים ממנו.
* קובץ אלקטרוני נפתח בסיום הרכישה. כל הקבצים המלאים נשלחים למייל בהמשך*

 

053-3569499

המרכז החברתי - לילדים שאוהבים חברים